Videomanuály

.

Poslanie jednej časovanej SMS
Poslanie hromadnej SMS z Excel súboru
Poslanie hromadnej SMS z adresára kontaktov
Pridanie kontaktu do adresára kontaktov
Správa skupín v SMS bráneImport kontaktov do SMS brányNastavenie plánovača SMS bránySpráva udalostí v plánovači SMS brányPráca s plánovačom SMS brány