Parametre a príklad zaslania SMS

Ako poslať SMS cez API ?

username - Prihlasovacie meno
password - Heslo alebo API kľúč
sender - Odosielateľ SMS
def_time - čas odoslania hromadnej SMS, ak nie je definovaný použije sa aktuálny
id - voliteľné unikátne ID generované zákazníkom, identifikácia pre doručenky metóda HTTP GET/POST - PULL / PUSH
name -
idc - voliteľné meno zákazníka, pre export doručeniek do Export do CSV, XLS
send_time - čas odoslania SMS, nadradený def_time
unicode - SMS bude odoslaná s diakritkou
phone - Telefónne číslo
text - Text SMS
callback - na definovanú URL bude zaslaná doručenka k SMS. Nutné definovat unikátne ID správy pre následné priradenie stavu doučenia SMS

Príklad odoslania SMS

<?php 
define
('XML_PAYLOAD''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sms>
    <credential>
        <username>username</username>
        <password>password or API key</password>
    </credential>
      <message>
        <sender>mycompany</sender>
        <def_time>2016-12-31 23:59:00</def_time>
        <recipients>
         <recipient>
            <id>121</id>  
            <unicode>0</unicode>
            <phone>421911123456</phone>
            <text>Text first SMS</text>
        </recipient>
            <recipient>
             <id>122</id>
             <send_time>2017-12-31 23:59:00</send_time>
             <unicode>1</unicode>
             <phone>421944123456</phone>
            <text>Text SMS 2 unicode čžýáíáť</text>
            </recipient>
            <recipient>
             <id>123</id>
             <name>Janko Hraško</name>
             <idc>12345</idc>
             <send_time></send_time>
             <unicode>0</unicode>
             <phone>42190512346</phone>
             <text>Text 3</text>
            </recipient>
        </recipients>
    </message>
    <optional>
             <callback>https://www.domain.com/sms/callback.php</callback>
    </optional>
</sms>'
); 
define('XML_POST_URL''https://www.affilsms.com/api/sms-xml/'); 
$ch curl_init(); 
curl_setopt($chCURLOPT_URLXML_POST_URL); 
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1); 
curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT60); 
curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDSXML_PAYLOAD); 
curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER, array('Connection: close')); 
$result curl_exec($ch); 
if (
curl_errno($ch) ) 

$result 'ERROR -> ' curl_errno($ch) . ':' curl_error($ch); 

else 

$returnCode = (int)curl_getinfo($chCURLINFO_HTTP_CODE); 
switch(
$returnCode
   { 
   case 
200$xmlObject = new SimpleXMLElement($result);   
             
$status $xmlObject->status
             
$balance $xmlObject->balance
             
$errorsms $xmlObject->errorsms;
             
$failedsms $xmlObject->failedsms;  
   break; 
   case 
404
   
$result 'ERROR -> 404'
   break; 
   default: 
       } 

curl_close($ch); 

?>